Łowisko

Zapraszamy za malowniczo położone łowisko komercyjne „Robinson”.  Powierzchnia stawów wynosi około 4ha. Na terenie znajdują się liczne stanowiska wędkarskie z ławeczkami.

Na łowisku każdy wędkarz znajdzie coś dla siebie coś ciekawego: karpie, amury, karasie, liny oraz szczupaki.

Eko ryby

Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej o ekologicznych rybach z naszych stawów.

Regulamin łowiska

 1. Warunkiem rozpoczęcia wędkowania jest zgłoszenie się do osoby obsługującej łowisko (min. 8 lat) celem opłacenia wejścia! Ilość wędzisk (2 szt). Dozwolone są przynęty w bardzo małych ilościach. Ryby z wody wyjmujemy tylko za pomocą podbieraka. Prosimy o nie wrzucanie do wody nie wykorzystanych przynęt, zanęt i innych odpadków.
 2. Fotografowania ryb w pozycji bezpiecznej nad matą- nie stojąc!
 3. Wszystkie złowione ryby do momentu ważenia należy przetrzymywać wyłącznie w siatkach przeznaczonych do tego celu. Zakazuje się oddawania ryb innym osobom.
 4. Uwaga! W siatce przechowuje się jedynie ryby przeznaczone do zabrania ze sobą.
 5. W przypadkach wątpliwych, zastrzegamy sobie prawo kontroli bagażu osobistego
  (w tym również kontroli środka transportu).
 6. W przypadku stwierdzenia kradzieży ryb ich cena wzrasta 10-krotnie w stosunku do cennika.
 7. Właściciel łowiska nie odpowiada za środki transportu pozostawione na parkingu.
 8. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które w pełni ponoszą za nie odpowiedzialność.
 9. Psy mogą przebywać na terenie łowiska jedynie za zgodą właściciela terenu. Wyłącznie w kagańcu i na smyczy (pod warunkiem nie zakłócania spokoju).
 10. Osoby towarzyszące które obsługują wędki i podbieraki uważane są za osoby łowiące (osoby towarzyszące obowiązuje zakaz wędkowania).
 11. Na terenie łowiska obowiązuje całkowity zakaz: zaśmiecania linii brzegowej zbiornika, kąpieli na łowisku, wycinania i łamania drzew, roślin, krzewów, zakłócania spokoju, parkowania samochodów poza miejscami do tego przeznaczonymi, załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC, rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi, pozostawiana zarzuconych wędek bez osobistego nadzoru, spożywania alkoholu.
 12. Gospodarz łowiska nie odpowiada za mienie pozostawione przez wędkujących i osoby towarzyszące.
 13. Osoby naruszające niniejszy regulamin zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia oraz mogą zostać pozbawione prawa ponownego wstępu.
 14. Gospodarz łowiska zastrzega sobie możliwość organizowania zamkniętych imprez wędkarskich.
 15. Właściciel łowiska nie bierze odpowiedzialności za brak umiejętności wędkarskich!
 16. Jeżeli wędkujący podejmie się wędkowania, uznajemy iż przyjął on regulamin w całości.
 17. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia wędkującego od jego przestrzegania.
 18. Cały teren jest monitorowany. Nagrywanie służy tylko i wyłącznie bezpieczeństwu wszystkich znajdujących się na obiekcie. Właściciel może wykorzystać nagranie i zdjęcia w przypadku łamania regulaminu lub prawa i udostępnić je odpowiednim służbom mundurowym. Monitoring służy tylko do wyżej wymienionych przypadków.

Cennik

STAW NR.1
1. Osoba wędkująca – 30 zł.
Obowiązek posiadania:
Haki bezzadziorowe, mata karpiowa, duży podbierak , odpowiednie szczypce, preparat do dezynfekcji, zakaz stosowania plecionek.
2. Osoby towarzyszące i nie wędkujące – 10 zł.

STAW NR.2
1. Osoba wędkująca – 30 zł.
Obowiązek posiadania;
Haki bezzadziorowe, odpowiednie szczypce, podbierak i preparat do
dezynfekcji, zakaz stosowania plecionek.
2. Osoby towarzyszące i nie wędkujące – 10 zł.

———————————————-

3. Osoby towarzyszące które obsługują wędki i podbieraki uważane są za osoby łowiące!

4. Fotografowania ryb [tylko] w pozycji ,, klęcząc’’ nie stojąc!

CENNIK RYB:

Karp – 30 zł/kg
Lin – 25 zł/kg
Karaś – 12 zł/kg
Szczupak – 25 zł/kg

Karp poniżej 1 kg i powyżej 2 kg zostaje w wodzie.
Amur zostaje w wodzie.
Lin poniżej 25 cm zostaje w wodzie.305

Godziny otwarcia łowiska

Uwaga! Od 2 października łowisko nieczynne.

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK – NIECZYNNE.
SOBOTA 7:00-18:00
NIEDZIELA 7:00-18:00

Dotyczy sezonu 01.05 – 31.08.

Istnieje możliwość otwarcia łowiska w inne dni.